O podjetju

Podjetje opravlja strokovne naloge iz področja varnosti pri delu in požarnega varstva že 15 let. Strokovne naloge opravlja za različna podjetja in zavode.

Podjetja za katera opravljamo naloge po pogodbi in po dobljenem naročilu opravljajo naslednje dejavnosti:

 • proizvodnja, obdelava in predelava lesa, proizvodnih izdelkov,
 • proizvodnja vlaknin, papirja in kartona in izdelkov, založništvo in tiskarstvo,
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken, izdelkov iz gume in plastičnih mas,
 • kovinska industrija,
 • trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
 • gradbeništvo,
 • gostinstvo,
 • javna uprava,
 • zdravstvo, socialno varstvo

Podjetje je začelo opravljati strokovne naloge iz področja varnosti pri delu in področja požarnega varstva že leta 1996. Od leta 1996 – 2007 sem opravljal strokovne naloge kot samostojni podjetnik, potem pa sem ustanovil podjetje Maksivar d.o.o.

Podjetje opravlja strokovne naloge za določena podjetja po pogodbi ter za ostala podjetja po dobljenem naročilu.

Kontaktni podatki

Maksivar d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 163
1000 Ljubljana
Tel: 01 2571 – 219
Fax: 01 256 0454
GSM: 041 779 628
E-mail: vesel.vlado@siol.net

Zaupajo nam

 • Silcoop d.o.o
 • Livarstvo, Szilagyi Ilona s.p.
 • Obnova Kočevje d.o.o.
 • Občina Vrhnika
 • VTZ d.o.o.
 • Galma d.o.o.,
 • Rodex d.o.o.,
 • Lestor d.o.o.
 • Interclass cars d.o.o.,
 • Alpfrigo d.o.o.
 • Rujz design d.o.o.
 • Roefix d.o.o.