Izvajanje storitev

 •    teoretično in praktično usposabljanje ter preizkus znanja iz varnosti pri delu

Teoretično in praktično usposabljanje ter preizkus znanja opravljamo v podjetjih, ki naročijo to storitev. Najprej pripravimo program teoretičnega in praktičnega usposabljanja, na osnovi ogleda delovnih mest in dokumentacije. V prostorih podjetja nato opravimo teoretično usposabljanje  in teoretični preizkus znanja. (reševanje preizkusa znanja).Praktično usposabljanje pa poteka na delovnih mestih, kjer delavci opravljajo svoje delo.

Praktično usposabljanje delavcev opravlja strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu in nadrejena oseba od delavca katerega se usposablja. Po končanem usposabljanju iz varnosti pri delu mora delavec opraviti še praktični preizkus znanja pred komisijo, ki jo sestavlja strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu ter nadrejeno osebo delavca.

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja

Izjavo o varnosti z oceno tveganja pripravimo na osnovi ogleda delovnih mest in dokumentacije iz varnosti in zdravja pri delu. Za vsako delovno mesto se izdela ocena tveganja po predpisani metodi. V izjavi o varnosti z oceno tveganja opredelimo potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja in opozorimo delodajalca na obveznosti, ki jih ne izpolnjuje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

 •   Pregledi delovne opreme

Pregledi in preizkusi zajemajo :

 • pregled obstoječe dokumentacije,
 • pregled in preizkus sredstva za delo ( strojni in elektro del),
 • meritve izolacijske upornosti,
 • kontrola neprekinjenosti in meritev upornosti zaščitnega vodnika,
 • izdelava zapisnika o pregledu z ugotovitvami in predlogi  za   odpravo morebitnih pomanjkljivosti,
 • po potrebi kontrolni pregled in izstavitev zapisnika,
 • izdaja listin ( Poročilo - Obratovalno dovoljenje ).

 •  Meritve delovnih pogojev

Na delovnih mestih opravljamo tudi meritve delovnih pogojev in sicer temperature zraka, hitrosti gibanja zraka, relativne vlažnosti, osvetljenosti in hrupa. Osvetljenost opravljamo predvsem v nočnem času, ker takrat lahko izmerimo umetno osvetljenost.

Po opravljenih meritvah napišemo zapisnik in poročilo in po potrebi svetujemo podjetju pri odpravi pomanjkljivosti.

Kontaktni podatki

Maksivar d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 163
1000 Ljubljana
Tel: 01 2571 – 219
Fax: 01 256 0454
GSM: 041 779 628
E-mail: vesel.vlado@siol.net

Zaupajo nam

 • Silcoop d.o.o
 • Livarstvo, Szilagyi Ilona s.p.
 • Obnova Kočevje d.o.o.
 • Občina Vrhnika
 • VTZ d.o.o.
 • Galma d.o.o.,
 • Rodex d.o.o.,
 • Lestor d.o.o.
 • Interclass cars d.o.o.,
 • Alpfrigo d.o.o.
 • Rujz design d.o.o.
 • Roefix d.o.o.